Kernvakregel

Om te slagen voor je eindexamen havo of vwo, zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden, waaronder de kernvakkenregel. Dit houdt in dat je voor de vakken Engels, Nederlands en Wiskunde maximaal één 5 mag halen. Voor de andere kernvakken moet je minstens een 6 scoren.

Wat is de kernvakregel en wat houdt het precies in?

Om te slagen voor het eindexamen havo of vwo, zijn er verschillende vereisten, waaronder de kernvakkenregel. De kernvakkenregel bepaalt dat je voor de kernvakken Engels, Nederlands en Wiskunde maximaal één 5 mag behalen. Voor de overige kernvakken dien je minimaal een 6 te halen.

  1. Je slaagt wanneer je voor wiskunde een 4,5 hebt gehaald en voor de andere twee kernvakken, namelijk Nederlands en Engels, beide een 5,5 hebt behaald. Dit komt doordat de 4,5 wordt afgerond naar een 5 en de 5,5 wordt afgerond naar een 6. Dit betekent dat je met deze cijfers slechts één 5 hebt behaald, wat volgens de kernvakregel is toegestaan.
  2. Je slaagt niet als je een 4,4 hebt voor wiskunde, zelfs als je voor Engels een 8,5 en voor Nederlands een 9 hebt behaald. Dit komt doordat de 4,4 wordt afgerond naar een 4 en je voor geen enkel kernvak lager mag halen dan een 4,5.

Als je voor twee kernvakken een onvoldoende haalt, ben je niet geslaagd. Compensatiepunten tellen niet mee voor de kernvakken.

Let op: deze regel geldt voor de eindcijfers na het afronden van zowel het schoolexamen als het centraal eindexamen. En oh ja, Wiskunde D wordt ook niet beschouwd als een kernvak.

Profiel Cultuur en maatschappij (C&M)

Als je op de havo het profiel Cultuur & Maatschappij hebt gekozen, hoef je niet per se wiskunde te volgen. Dat betekent dat als je geen wiskunde hebt, de enige kernvakken waar je aan moet voldoen Nederlands en Engels zijn. Maar als je toch wiskunde hebt gekozen als keuzevak, dan telt wiskunde ook mee volgens de kernvakregels.

Geldt de kernvakregel ook voor VMBO?

Op het vmbo geldt de kernvakkenregel niet. Een vereiste is echter dat je minimaal een 5 moet behalen voor Nederlands als eindcijfer. Klik hier voor alle examenregels voor het VMBO.

Veelgestelde vragen